Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 12 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
 • Buletinul Monumentelor Istorice, Anul XXXIX, nr. 2, 1970  
Cercetări arheologice la Brădet-Argeș și problema datării monumentului, pag. 56-59
2
 • Buletinul Monumentelor Istorice, Anul XXXIX, nr. 4, 1970  
Date noi cu privire la un element de arhitectură al Cetății Poenari, recent descoperit, pag. 66-68
3
 • Buletinul Monumentelor Istorice, Anul XL, nr. 3, 1971  
Elemente de caracter bizantino-balcanic în fortificațiile medievale din Țara Românească, pag. 24-31
4
 • Buletinul Monumentelor Istorice, Anul XL, nr. 3, 1971  
Vechea mănăstire a Moldoviței în lumina cercetărilor arheologice, pag. 79-84
5
 • Buletinul Monumentelor Istorice, Anul XLII, nr. 2, 1973  
Unele aspecte ale cercetării arheologice la monumentele istorice, pag. 71-72
6
 • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXVI, nr. 1-2, 1997  
Cercetări arheologice la mănăstirea Probota - Zona de vest a incintei, pag. 25-28
7
 • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003  
  • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003
  • intră pe volum
Vestigii din zona vechii reședințe voievodale de la Câmpulung, pag. 41-58
8
 • Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIII, nr. 1, seria Monumente Istorice și de Artă, 1974  
  • Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIII, nr. 1, seria Monumente Istorice și de Artă, 1974
  • intră pe volum
Vechea biserică Stelea din Tîrgoviște, pag. 39-42
9
 • Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIII, nr. 2, subtitlu: Revista Muzeelor și Monumentelor, seria Monumente istorice și de artă, 1974  
  • Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIII, nr. 2, subtitlu: Revista Muzeelor și Monumentelor, seria Monumente istorice și de artă, 1974
  • intră pe volum
Cronica săpăturilor arheologice – 1974 (m-rea Dobrovăț, m-rea Bradu, biserica Stamatinești- Focșani, piața centrală din Târgoviște, m-rea Mera, casa Ion Zidaru din Bistrița, ruinele bisericii catolice din Baia, biserica Sf. Nicolae din Rădăuți, biserica r, pag. 94-95
10
 • Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIV, nr. 2, 1975  
  • Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIV, nr. 2, 1975
  • intră pe volum
Cercetările arheologice la biserica lui Ștefan cel Mare din Războieni, pag. 63-64
11
 • Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVII, nr. 1, 1978  
  • Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVII, nr. 1, 1978
  • intră pe volum
Cercetarea și restaurarea unei case din ansamblul fostei Curți domnești din Cîmpulung, pag. 71-76
12
 • Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 2, 1984  
  • Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 2, 1984
  • intră pe volum
Date arheologice asupra unor vestigii medievale din zona centrală a orașului Tîrgoviște (zona ansamblului Stelea), pag. 35-43
S-au listat 12 articole corespunzătoare