Fișă de volum.

Image Alt

Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIV, nr. în TOM: 2, 1975

Anul:1975
Referință:Anul XLIV, nr. în TOM: 2, anul 1975
Localitatea:București
Descarcă fișierul:


Urmează 18 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Secțiunea Autori
1 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIV, nr. 2, 1975 Monumentele și centrele istorice din România, pag. 3-11  
2 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIV, nr. 2, 1975 Originea și structura urbană a orașului Târgoviște, pag. 12-14  
3 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIV, nr. 2, 1975 Considerații asupra zonei istorice a orașului Târgoviște, pag. 15-21  
4 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIV, nr. 2, 1975 Conservarea specificului orașelor. Înnoirea fondului construit urban, un proces legic, pag. 21-29  
5 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIV, nr. 2, 1975 Structura urbană a orașului Roman, mărturie a trecutului istoric, pag. 30-40  
6 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIV, nr. 2, 1975 Valorificarea fondului de arhitectură gotică civilă din Sibiu, pag. 41-50  
7 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIV, nr. 2, 1975 Cercetări aerofotografice privind topografia urbană a Histriei II. Epoca romană tîrzie (sec. III – IV e.n.), pag. 51-62  
8 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIV, nr. 2, 1975 Cercetările arheologice la biserica lui Ștefan cel Mare din Războieni, pag. 63-64  
9 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIV, nr. 2, 1975 Restaurarea bisericii din Războieni, jud. Neamț, pag. 65-71  
10 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIV, nr. 2, 1975 O locuință domnească din vremea lui Alexandru cel Bun (la mănăstirea Bistrița-Neamț), pag. 72-80  
11 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIV, nr. 2, 1975 Cercetare de arhitectură la cula din Racovița, pag. 81-86  
12 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIV, nr. 2, 1975 Ctitorii de meșteșugari și negustori din București, pag. 87-88  
13 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIV, nr. 2, 1975 Case bucureștene (str. Spătarului nr. 9, str. Batiștei nr. 13, casa Kalinderu) cu picturi murale executate în pragul sec. al XX-lea (III), pag. 89-90  
14 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIV, nr. 2, 1975 Colocviul internațional ICOMOS: “L’architecture vernaculaire et son adaptation aux besoin de la vie moderne”, Plovdiv, 24 sept.-2 oct. 1975, pag. 91-91  
15 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIV, nr. 2, 1975 “Monumentele istorice și mediul înconjurător al orașului Praga” (simpozion) -Praga, octombrie 1975, pag. 92-92  
16 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIV, nr. 2, 1975 Sesiunea de comunicări științifice a Direcției Patrimoniului Cultural Național, pag. 93-93  
17 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIV, nr. 2, 1975 Misiune UNESCO în România, pag. 93-93  
18 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIV, nr. 2, 1975 Cronica săpăturilor arheologice efectuate de D.P.C.N. - 1975, pag. 94-96  
S-au listat 18 articole corespunzătoare