Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 10 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Secțiunea Autori
1
 • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVII, nr. 2, 1986  
  • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVII, nr. 2, 1986
  • intră pe volum
Sesiunea „Arta românească în context European. Consonanțe și sincronisme stilistice”, pag. 93-93 Cronici, recenzii
2
 • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVII, nr. 2, 1986  
  • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVII, nr. 2, 1986
  • intră pe volum
Teodor Octavian Gheorghiu, Arhitectura medievală de apărare din România, Ed. Tehnică, București, 1985, pag. 94-95 Cronici, recenzii
3
 • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVII, nr. 2, 1986  
  • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVII, nr. 2, 1986
  • intră pe volum
„Comunicări” -XV/1983 și XVI/1984 (anuar editat de Institutul pentru protecția monumentelor istorice al Republicii Socialiste Serbia), pag. 95-96 Cronici, recenzii
4
 • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIX, nr. 1, 1988  
  • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIX, nr. 1, 1988
  • intră pe volum
Valorificarea arhitecturii tradiționale în casele viitorului (Simpozion, 28-30 octombrie, Sibiu), pag. 93-93 Cronici, recenzii
5
 • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIX, nr. 1, 1988  
  • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIX, nr. 1, 1988
  • intră pe volum
O epocă de strălucite infăptuiri: epoca lui Mircea cel Mare (recenzie la cartea elaborată de un colectiv coordonat de Ion Pătroiu, Marele Mircea Voievod, Ed. Academiei, 1987), pag. 94-95 Cronici, recenzii
6
 • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIX, nr. 1, 1988  
  • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIX, nr. 1, 1988
  • intră pe volum
Răzvan Theodorescu, Civilizația românilor între medieval și modern - Orizontul imaginii (1550- 1600) , Ed. Meridiane, București, 1987, pag. 95-96 Cronici, recenzii
7
 • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XX, nr. 1, 1989  
  • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XX, nr. 1, 1989
  • intră pe volum
Expoziția “Paul Abadie – arhitectul, 1812 – 1886”, pag. 94-94 Cronici, recenzii
8
 • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XX, nr. 1, 1989  
  • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XX, nr. 1, 1989
  • intră pe volum
Godisnjak 13/1987 (anuar editat de Institutul de protecție a monumentelor din Zagreb), pag. 94-95 Cronici, recenzii
9
 • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XX, nr. 1, 1989  
  • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XX, nr. 1, 1989
  • intră pe volum
Petre Popa, Paul Dicu, Silvestru Voinescu, Istoria municipiului Pitești , Ed. Academiei R.P.R., 1988, pag. 95-95 Cronici, recenzii
10
 • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XX, nr. 1, 1989  
  • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XX, nr. 1, 1989
  • intră pe volum
Buletinul Institutului Regal al Patrimoniului Artistic (Belgia), nr. XXI/1986-1987, pag. 96-96 Cronici, recenzii
S-au listat 10 articole corespunzătoare