Fișă de volum.

Image Alt

Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XX, nr. în TOM: 1, 1989

Anul:1989
Referință:Anul XX, nr. în TOM: 1, anul 1989
Localitatea:București
Descarcă fișierul:


Urmează 21 de articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Secțiunea Autori
1 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XX, nr. 1, 1989 Orientări privind înfăptuirea programului de organizare și sistematizare a teritoriului și localităților patriei, cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la marele forum al democrației socialiste, din noiembrie 1988, pag. 3-5  
2 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XX, nr. 1, 1989 Preocupări actuale în activitatea de conservare, restaurare și punere în valoare a monumentelor de cultură în România, pag. 6-8 Conservare - restaurare
3 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XX, nr. 1, 1989 Aspecte ale activității de ocrotire a monumentelor bucureștene, pag. 9-11 Conservare - restaurare
4 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XX, nr. 1, 1989 Județul Argeș, unul dintre județele cu o bogată activitate în domeniul conservării și restaurării monumentelor, pag. 12-15 Conservare - restaurare
5 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XX, nr. 1, 1989 Aplicarea prevederilor legale, o condiție esențială în desfășurarea activității de conservare-restaurare a monumentelor (jud. Caraș Severin), pag. 16-18 Conservare - restaurare
6 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XX, nr. 1, 1989 Cunoașterea patrimoniului arhitectural-istoric, o necesitate a omului modern (jud. Cluj), pag. 19-20 Conservare - restaurare
7 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XX, nr. 1, 1989 Aspecte ale stării de conservare a monumentelor maramureșene, pag. 21-21 Conservare - restaurare
8 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XX, nr. 1, 1989 Unele aspecte ale activității ocrotirii și valorificării monumentelor istorice din județul Olt, pag. 22-22 Conservare - restaurare
9 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XX, nr. 1, 1989 Valorificarea plenară a monumentelor se realizează prin cercetarea lor științifică (jud. Prahova), pag. 23-25 Conservare - restaurare
10 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XX, nr. 1, 1989 Monumentele sucevene în contemporaneitate, pag. 26-26 Conservare - restaurare
11 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XX, nr. 1, 1989 Ocrotirea monumentelor necesită o abordare globală, sistemică, extinsă la conservarea mediului construit (jud. Timiș), pag. 27-29 Conservare - restaurare
12 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XX, nr. 1, 1989 Aspecte documentare privind teatrul brăilean de la primele afirmări la constituirea teatrului permanent, pag. 30-37 Conservare - restaurare
13 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XX, nr. 1, 1989 Consolidarea, reamenajarea și punerea în valoare a clădirii teatrului de stat „Maria Filotti“ din Brăila, pag. 38-47 Conservare - restaurare
14 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XX, nr. 1, 1989 O nouă etapă în conservarea și restaurarea picturilor murale din secolul al XIV-lea de la Argeș: absida altarului (biserica Sf. Nicolae Domnesc – Curtea de Argeș), pag. 48-62 Conservare - restaurare
15 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XX, nr. 1, 1989 Experimente privind curățarea și consolidarea pietrei, investigația chimică în stabilirea diagnosticului și tratamentului pietrei degradate, pag. 63-65 Conservare - restaurare
16 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XX, nr. 1, 1989 Restaurarea grupurilor statuare de la clădirea teatrului național din Cluj-Napoca, pag. 66-76 Conservare - restaurare
17 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XX, nr. 1, 1989 Urbanism și arhitectură în Dacia romană. II. Ulpia Traiana Sarmizegetusa - Amfiteatrul, pag. 77-93 Studii
18 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XX, nr. 1, 1989 Expoziția “Paul Abadie – arhitectul, 1812 – 1886”, pag. 94-94 Cronici, recenzii
19 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XX, nr. 1, 1989 Godisnjak 13/1987 (anuar editat de Institutul de protecție a monumentelor din Zagreb), pag. 94-95 Cronici, recenzii
20 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XX, nr. 1, 1989 Petre Popa, Paul Dicu, Silvestru Voinescu, Istoria municipiului Pitești , Ed. Academiei R.P.R., 1988, pag. 95-95 Cronici, recenzii
21 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XX, nr. 1, 1989 Buletinul Institutului Regal al Patrimoniului Artistic (Belgia), nr. XXI/1986-1987, pag. 96-96 Cronici, recenzii
S-au listat 21 de articole corespunzătoare