Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 1 articol corespunzător
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Secțiunea Autori
1
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, seria nouă, 2019–2022  
    • Revista Monumentelor Istorice: RMI, seria nouă, 2019–2022
    • intră pe volum
Traumă, memorie, reactivare Reabilitarea și refuncționalizarea Palatului Cultural din Blaj / Trauma, memory, reactivation Refurbishment and re-functionalization of the Cultural Palace in Blaj, pag. 190-199 Dosar de restaurare