Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 3 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Secțiunea Autori
1
 • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Serie nouă, 2017  
Diritto e salvaguardia dell’architettura del XX secolo. Law and Conservation of the 20th Century Architecture [Roberta Grignolo], pag. 178-182 RECENZII
2
 • Revista Monumentelor Istorice: RMI, seria nouă, 2019–2022  
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, seria nouă, 2019–2022
  • intră pe volum
Ștei / Dr. Petru Groza. Pledoarie pentru patrimoniu construit în micul oraș secret marcat de istoria războiului rece / Ștei / Dr. Petru Groza.Pledoarie pentru patrimoniu construit în micul oraș secret marcat de istoria războiului rece, pag. 20-31 Dosar tematic
3
 • Revista Monumentelor Istorice: RMI, seria nouă, 2019–2022  
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, seria nouă, 2019–2022
  • intră pe volum
“The Big (Ugly) Steel Giant” Între acceptarea și recunoașterea moștenirii industriale siderurgice a trecutului recent. Reșița, Hunedoara și Galați / „The Big (Ugly) Steel Giant” Towards the acceptance and acknowledgement of the steel industrial legacy dating the recent past: Reșița, Hunedoara and Galați, pag. 52-73 Dosar tematic
S-au listat 3 articole corespunzătoare