Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 6 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Secțiunea Autori
1
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Serie nouă, 2017  
Despre formarea actualului și viitorului „arhitect–restaurator” - varianta „Ion Mincu”, București, pag. 10-15 Dosar tematic
2
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Serie nouă, 2017  
Re/Înființarea DM(AS)I. Un gest prematur în istoria protecției monumentelor istorice, pag. 16-21 Dosar tematic
3
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Serie nouă, 2017  
Studiile istorice din perspectivă bucureșteană, pag. 22-33 Dosar tematic
4
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Serie nouă, 2017  
Un patrimoniu necunoscut: studiile istorico-arhitecturale ale arhitecturii urbane, pag. 34-39 Dosar tematic
5
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Serie nouă, 2017  
Un public pentru Françoise Choay, pag. 40-43 Dosar tematic
6
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Serie nouă, 2017  
Patrimoniul cultural, politica identității și cunoașterea științifică, pag. 44-55 Dosar tematic
S-au listat 6 articole corespunzătoare