Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 4 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
 • Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 1, 1988  
  • Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 1, 1988
  • intră pe volum
Două decenii de la reorganizarea teritorial-administrativă. Dezvoltare-urbanizare-reevaluare, pag. 3-6
2
 • Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 1, 1988  
  • Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 1, 1988
  • intră pe volum
Orientări privind înfăptuirea programului de organizare și sistematizare a teritoriului și localităților patriei cuprinse în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la marele forum al democrației socialiste, din noiembrie 1988, pag. 7-23
3
 • Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 1, 1988  
  • Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 1, 1988
  • intră pe volum
Valorificarea arhitecturii tradiționale în casele viitorului (Simpozion, 28-30 octombrie, Sibiu), pag. 93-93
4
 • Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 1, 1988  
  • Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 1, 1988
  • intră pe volum
O epocă de strălucite infăptuiri: epoca lui Mircea cel Mare (recenzie la cartea elaborată de un colectiv coordonat de Ion Pătroiu, Marele Mircea Voievod, Ed. Academiei, 1987), pag. 94-95
S-au listat 4 articole corespunzătoare