Fișă de volum.

Image Alt

Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. în TOM: 1, 1988

Anul:1988
Referință:Anul XIX, nr. în TOM: 1, anul 1988
Localitatea:București
Descarcă fișierul:


Urmează 13 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 1, 1988 Două decenii de la reorganizarea teritorial-administrativă. Dezvoltare-urbanizare-reevaluare, pag. 3-6
2 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 1, 1988 Orientări privind înfăptuirea programului de organizare și sistematizare a teritoriului și localităților patriei cuprinse în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la marele forum al democrației socialiste, din noiembrie 1988, pag. 7-23
3 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 1, 1988 Etapele devenirii Sucevei medievale, pag. 7-23
4 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 1, 1988 Contribuții la cunoașterea evoluției urbanistice a orașului Suceava în secolele XIV-XX, pag. 24-39
5 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 1, 1988 Suceava: înnoire și specific, pag. 40-45
6 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 1, 1988 Peștera de la Nucu-Bozioru (județul Buzău), monument al artei preistorice, pag. 46-60
7 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 1, 1988 Urbanism și arhitectură în Dacia Romană. I. Ulpia Traiana Sarmizegetusa, pag. 61-74
8 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 1, 1988 Piața Unirii din Timișoara – aspecte privind evoluția unui ambient istoric și preocupări contemporane de punere în valoare, pag. 75-83
9 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 1, 1988 Metoda straturilor suprapuse în proiectarea de arhitectură - exemplificare în Piața Unirii din Timișoara, pag. 83-84
10 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 1, 1988 Lucrări de conservare-restaurare la cel mai vechi ansamblu de pictură murală din orașul Pitești: diaconiconul bisericii Buna-Vestire, pag. 85-92
11 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 1, 1988 Valorificarea arhitecturii tradiționale în casele viitorului (Simpozion, 28-30 octombrie, Sibiu), pag. 93-93
12 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 1, 1988 O epocă de strălucite infăptuiri: epoca lui Mircea cel Mare (recenzie la cartea elaborată de un colectiv coordonat de Ion Pătroiu, Marele Mircea Voievod, Ed. Academiei, 1987), pag. 94-95
13 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 1, 1988 Răzvan Theodorescu, Civilizația românilor între medieval și modern - Orizontul imaginii (1550- 1600) , Ed. Meridiane, București, 1987, pag. 95-96
S-au listat 13 articole corespunzătoare