Fișă de volum.

Image Alt

Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVII, nr. în TOM: 2, 1986

Anul:1986
Referință:Anul XVII, nr. în TOM: 2, anul 1986
Localitatea:București
Descarcă fișierul:


Urmează 14 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Secțiunea Autori
1 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVII, nr. 2, 1986 Valorificarea moștenirii trecutului poporului român, obiectiv major al cercetării arheologice actuale (dezbatere), pag. 3-18  
2 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVII, nr. 2, 1986 Câteva considerații pe marginea începuturilor orașului Siret, în lumina celor mai recente descoperiri arheologice, pag. 19-25 Studii şi Comunicări
3 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVII, nr. 2, 1986 Arta aulică din țările române către 1600. Texte și context, pag. 26-30 Studii şi Comunicări
4 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVII, nr. 2, 1986 Patrimoniul clădit – componentă a avuției naționale. Partea a III-a : Sensuri și perspective, pag. 31-42 Studii şi Comunicări
5 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVII, nr. 2, 1986 Locul arhitecturii sătești de pe valea Teleajenului în orizontul arhitecturii tradiționale prahovene, pag. 43-55 Studii şi Comunicări
6 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVII, nr. 2, 1986 Mănăstirea Rîmeț (județul Alba) – un important monument de arhitectură românească din secolul al XIV-lea. Monumentul în evoluția artei românești din Transilvania, pag. 56-58 Conservare - restaurare
7 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVII, nr. 2, 1986 Dosarul de restaurare a monumentului în anii 1921 – 1947 (Rîmeț), pag. 59-62 Conservare - restaurare
8 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVII, nr. 2, 1986 Unele probleme referitoare la lucrările de conservare și restaurare de la biserica mănăstirii (Rîmeț), pag. 63-65 Conservare - restaurare
9 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVII, nr. 2, 1986 Translația a două monumente istorice și de arhitectură bucureștene (Mihai Vodă și Sf. Ilie Rahova), pag. 66-75 Conservare - restaurare
10 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVII, nr. 2, 1986 Aspecte legate de conservarea unui basorelief în piatră (basorelieful Maria de Loretto, de pe fațada vestică a bisericii franciscanilor din Cluj Napoca), pag. 76-79 Conservare - restaurare
11 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVII, nr. 2, 1986 Obiecte de podoabă și accesorii vestimentare din cuprinsul necropolei din secolele XIV – XIX de la Niculițel (județul Tulcea), pag. 80-92 Patrimoniu
12 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVII, nr. 2, 1986 Sesiunea „Arta românească în context European. Consonanțe și sincronisme stilistice”, pag. 93-93 Cronici, recenzii
13 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVII, nr. 2, 1986 Teodor Octavian Gheorghiu, Arhitectura medievală de apărare din România, Ed. Tehnică, București, 1985, pag. 94-95 Cronici, recenzii
14 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVII, nr. 2, 1986 „Comunicări” -XV/1983 și XVI/1984 (anuar editat de Institutul pentru protecția monumentelor istorice al Republicii Socialiste Serbia), pag. 95-96 Cronici, recenzii
S-au listat 14 articole corespunzătoare