Fișă de volum.

Image Alt

Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIII, nr. în TOM: 2, 1982

Anul:1982
Referință:Anul XIII, nr. în TOM: 2, anul 1982
Localitatea:București
Descarcă fișierul:


Urmează 26 de articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Secțiunea Autori
1 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIII, nr. 2, 1982 Situația prezentă și de perspectivă privind conservarea și restaurarea monumentelor (II) [opinii, observații și sugestii de la Petre Popa, Vasile Drăguț, Adrian Rădulescu, Eugen Iordăchescu, Thurman Zoltan, Maria Bucătaru, Gabriel Lambescu], pag. 3-10 Conservare - restaurare
2 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIII, nr. 2, 1982 Casa domnească de la Putna. Istoricul proiectului de restaurare, pag. 11-14 Conservare - restaurare
3 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIII, nr. 2, 1982 Complexul de lucrări de cercetare, consolidare și ridicare a monumentului Ostrov. Schitul Ostrov: valoare istorică și arhitectonică, pag. 15-16 Conservare - restaurare
4 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIII, nr. 2, 1982 Monumentul de pe insula Ostrov. Cercetări de arhitectură, pag. 17-20 Conservare - restaurare
5 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIII, nr. 2, 1982 Probleme de structuri impuse de lucrările de ridicare a monumentului Ostrov, pag. 21-23 Conservare - restaurare
6 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIII, nr. 2, 1982 Pictura murală a Bisericii domnești din Curtea de Argeș în lumina noilor cercetări efectuate în turla naosului, pag. 23-31 Conservare - restaurare
7 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIII, nr. 2, 1982 Cercetări de laborator efectuate asupra picturii murale din turla Bisericii domnești de la Curtea de Argeș, pag. 32-33 Conservare - restaurare
8 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIII, nr. 2, 1982 Păstrarea optimă a patrimoniului de monumente de piatră, pag. 34-38 Conservare - restaurare
9 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIII, nr. 2, 1982 Unele aspecte privind evidența, conservarea, restaurarea și îmbogățirea patrimoniului arhitectural bucureștean, pag. 39-40 Conservare - restaurare
10 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIII, nr. 2, 1982 Centenarul nașterii lui Vasile Pârvan (1882 – 1982), pag. 41-43 Evocări
11 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIII, nr. 2, 1982 Locuințe, ateliere și instalații de foc din secolele IV-VIII în așezarea de la Sighișoara – Dealul Viilor, pag. 44-50 Studii şi Comunicări
12 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIII, nr. 2, 1982 Cultura și arta în vremea domniei lui Matei Basarab, pag. 51-60 Studii şi Comunicări
13 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIII, nr. 2, 1982 O lucrare mai puțin cunoscută a arhitectului Horia Creangă (casa de pe str. Caimatei nr. 8, București), pag. 61-62 Studii şi Comunicări
14 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIII, nr. 2, 1982 Cu privire la planul de parcelare al centrului istoric clujean, pag. 63-63 Studii şi Comunicări
15 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIII, nr. 2, 1982 Documente privind activitatea Comisiunii Monumentelor Istorice deținute de Filiala Arhivelor Statului Dolj, pag. 64-64 Studii şi Comunicări
16 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIII, nr. 2, 1982 Virginia Haret-Andreescu - Prima arhitectă din lume, pag. 65-66 Studii şi Comunicări
17 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIII, nr. 2, 1982 Arhitectura tradițională din Țara Vrancei - Casa țărănească, pag. 67-73 Studii şi Comunicări
18 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIII, nr. 2, 1982 Monumentul lui Horea din Albac (astăzi la Olănești). 230 de ani de la edificare, pag. 74-76 Studii şi Comunicări
19 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIII, nr. 2, 1982 Morile, pivele și ferăstraiele din Oltenia în secolul al XIX-lea, pag. 77-81 Studii şi Comunicări
20 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIII, nr. 2, 1982 Prepararea și utilizarea cinabrului în ″cărțile″ de pictură românești (erminii) și în practica pictorilor medievali români, pag. 82-86 Studii şi Comunicări
21 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIII, nr. 2, 1982 Sesiunea științifică “Continuitate multimilenară“, Cluj-Napoca, 1982, pag. 87-87 Cronici, recenzii, informaţii
22 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIII, nr. 2, 1982 Expoziția “Tradiții de construcție urbană”, pag. 87-89 Cronici, recenzii, informaţii
23 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIII, nr. 2, 1982 Grigore Ionescu, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor, Ed. Academiei, pag. 90-90 Cronici, recenzii, informaţii
24 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIII, nr. 2, 1982 Nou despre vechi (Eugenia Greceanu, Ansamblul urban medieval Botoșani, editată de Muzeul de Istorie al R.S.România, 1981), pag. 91-91 Cronici, recenzii, informaţii
25 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIII, nr. 2, 1982 Expoziția “Arhitectura vernaculară din România“, Zürich, 1982, pag. 91-91 Cronici, recenzii, informaţii
26 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIII, nr. 2, 1982 Pe marginea volumului “Monumentele arhitectonice otomane din România și Ungaria”, de Ekrem Hakki Ayverdi, Y. Mimar Aydin Yuksel, pag. 92-93 Cronici, recenzii, informaţii
S-au listat 26 de articole corespunzătoare