Fișă de volum.

Image Alt

Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. în TOM: 2, 1980

Anul:1980
Referință:Anul XLIX, nr. în TOM: 2, anul 1980
Localitatea:București
Descarcă fișierul:


Urmează 25 de articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Secțiunea Autori
1 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980 Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acțiunii de evidență a patrimoniului cultural-național, pag. 3 Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional
2 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980 Patrimoniul arhitectonic și construcțiile orașelor, pag. 4-6 Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional
3 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980 Despre arhitectura urbană tradițională, pag. 7-14 Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional
4 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980 Discuții pe marginea eclectismului în arhitectura secolului al XIX-lea, pag. 15-17 Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional
5 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980 Considerații privind sistematizarea Bucureștilor la sfîrșitul secolului al XIX-lea, pag. 18-19 Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional
6 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980 Direcții în modernizarea Bucureștilor în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Proiecte și realizări, pag. 20-21 Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional
7 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980 Arhitectura urbană românească în Bucureștii secolului al XIX-lea, pag. 22-24 Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional
8 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980 Case de tîrgoveți bucureștene și arhitectura “de loisir” în pragul secolului al XIX-lea, pag. 25-29 Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional
9 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980 Mahalaua Tabacii de Sus după o catagrafie necunoscută, pag. 30-32 Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional
10 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980 Cvartalul “Învoirii”, reper pentru studiul arhitecturii bucureștene de la sfârșitul secolului al XIX-lea, pag. 33-34 Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional
11 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980 Contribuția secolului al XIX-lea la definirea cadrului urban contemporan al Clujului, pag. 35-37 Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional
12 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980 Preocupări de integrare volumetrică a arhitecturii secolului al XIX-lea în Cluj-Napoca, pag. 38-39 Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional
13 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980 Un important monument neo-gotic în Cluj-Napoca - Palatul Széky, pag. 40-42 Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional
14 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980 Criterii de apreciere și posibilități de valorificare a arhitecturii din secolul al XIX-lea și de la începutul secolului al XX-lea în Sibiu, pag. 43-46 Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional
15 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980 Arhitectura civilă a orașului Botoșani în veacul al XIX-lea, pag. 47-57 Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional
16 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980 Arhitectura urbană botoșăneană a secolului al XIX-lea în lumina acțiunii de evidență a patrimoniului cultural-național, pag. 58-59 Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional
17 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980 Cîmpulung-Muscel - Repere arhitecturale înscrise în cronica secolului al XIX-lea, pag. 60-66 Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional
18 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980 Ansambluri ale arhitecturii Secession în Timișoara la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, pag. 67-68 Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional
19 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980 Considerații privind secessionul în Arad în contextul urbanisticii secolului al XIX-lea, pag. 69-69 Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional
20 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980 Construcții reprezentative de secol XIX în municipiul Sf. Gheorghe și în orașul Tîrgu Secuiesc, pag. 70-73 Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional
21 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980 Cîteva observații cu privire la ocrotirea și valorificarea grădinilor istorice, pag. 74-75 Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional
22 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980 Un dosar de “restaurare” din 1859 (biserica Sf. Paraschiva din Comani, jud. Olt), pag. 76-80 Conservare - restaurare
23 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980 Profilatura și sculptura decorativă de Renaștere de la castelul din Criș, pag. 81-87 Conservare - restaurare
24 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980 Zugravi din județul Vîlcea, pag. 88-95 Fişier documentar
25 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980 Pe marginea lucrărilor Secției a VIII-a a Sesiunii științifice, “Continuitate multimilenară”, Cluj- Napoca, 1980, pag. 96-96 Cronici, informaţii
S-au listat 25 de articole corespunzătoare