Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 36 de articole din totalul de 86 corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
51
 • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXVII, nr. 1-2, 1998  
Materiale de construcție tradiționale și tehnici de prelucrare a acestora: piatra, pag. 62-84
52
 • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXVII, nr. 1-2, 1998  
Fenomenul Art Déco în arhitectura Bucureștiului, pag. 85-99
53
 • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXIX, nr. 1-2, 2000  
Etapele de construcție ale bisericii din Gurasada - jud. Hunedoara, pag. 32-40
54
 • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXIX, nr. 1-2, 2000  
Regards sur la Valachie en 1865 par deux archéologues français, pag. 41-56
55
 • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXIX, nr. 1-2, 2000  
Patrimoniul construit din Banat, pag. 57-60
56
 • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXIX, nr. 1-2, 2000  
Studiu istoric al bisericii "Sfinții Voievozi" din Hotărani - jud. Olt, pag. 61-68
57
 • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXIX, nr. 1-2, 2000  
Comisia Națională a Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice (CNMASI) și Direcția Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice ( DMASI) - istoria anilor 1989-1993, pag. 69-78
58
 • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003  
  • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003
  • intră pe volum
Capitalele corintice și corintizante de la Histria, pag. 7-21
59
 • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003  
  • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003
  • intră pe volum
Tabloul funerar din pronaosul Bisericii Arbore. Semnificații. Restaurare, pag. 22-27
60
 • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003  
  • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003
  • intră pe volum
Programul iconografic al spațiului funerar din Biserica Sf. Ioan Botezătorul din satul Arbore, pag. 27-35
61
 • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003  
  • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003
  • intră pe volum
Rolul ideologiei politice în apariția și fixarea tipului de necropolă voievodală în Moldova secolelor al XV- lea și al XVI-lea, pag. 35-40
62
 • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003  
  • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003
  • intră pe volum
Vestigii din zona vechii reședințe voievodale de la Câmpulung, pag. 41-58
63
 • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003  
  • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003
  • intră pe volum
Materiale, tehnici de construcție și soluții constructive documentate arheologic în Țara Românească, secolele XVI-XVII, pag. 59-64
64
 • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003  
  • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003
  • intră pe volum
Școala latină din Comuna Cincu (județul Brașov), pag. 65-75
65
 • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003  
  • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003
  • intră pe volum
Considerații tehnice asupra unor picturi murale din România (epocile antică , medievală, modernă), pag. 76-100
66
 • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003  
  • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003
  • intră pe volum
Monumente în risc și monumente în pericol: gestiunea specială a monumentelor amenințate, pag. 101-108
67
 • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXIV, nr. 1-2, 2005  
Rezultatele cercetărilor arheologice efectuate la Biserica Sf. Nicolae din Bălinești, pag. 5-34
68
 • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXIV, nr. 1-2, 2005  
Biserica veche din piatră, în ruină, de la Volovăț (jud. Suceava). Noi observații și cercetări, pag. 35-44
69
 • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXVIII, nr. 1-2, subtitlu: Revista Monumentelor Istorice, 2009, 2009  
  • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXVIII, nr. 1-2, subtitlu: Revista Monumentelor Istorice, 2009, 2009
  • intră pe volum
Brașov-Cetate (Innere Stadt). Evoluția urbanistică și arhitecturală. Scurtă caracterizare, pag. 77-108
70
 • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXVIII, nr. 1-2, subtitlu: Revista Monumentelor Istorice, 2009, 2009  
  • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXVIII, nr. 1-2, subtitlu: Revista Monumentelor Istorice, 2009, 2009
  • intră pe volum
Cetatea Ienisala. Contribuții arheologice și istorice la Proiectul de restaurare., pag. 109-124
71
 • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXVIII, nr. 1-2, subtitlu: Revista Monumentelor Istorice, 2009, 2009  
  • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXVIII, nr. 1-2, subtitlu: Revista Monumentelor Istorice, 2009, 2009
  • intră pe volum
Cristofi Cerchez, un arhitect bucureștean uitat, pag. 125-131
72
 • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXIX, nr. 1-2, 2010  
Biserica mănăstirii Colțea, pag. 5-16
73
 • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXIX, nr. 1-2, 2010  
Buzești – Berzei: o altă fațetă, pag. 17-29
74
 • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXIX, nr. 1-2, 2010  
Interferențe culturale. Antreprenori și meșteri italieni protagoniști ai stilului neoromânesc, pag. 30-36
75
 • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXIX, nr. 1-2, 2010  
Școala română din Roma. Istorie și arhitectură, pag. 37-46
76
 • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXIX, nr. 1-2, 2010  
Fortul 13 și Cetatea București, pag. 47-62
77
 • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXIX, nr. 1-2, 2010  
Mănăstirea Viforâta, pag. 63-69
78
 • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXIX, nr. 1-2, 2010  
Mânăstirea „Negru Vodă” din Câmpulung Muscel. Construcții brâncovenești și un jilț arhieresc, pag. 70-76
79
 • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXIX, nr. 1-2, 2010  
Importanța inventarierii patrimoniului construit pentru proiectarea dezvoltării durabile a localităților rurale. Studiu de caz – satul Hălchiu/Heldsdorf din județul Brașov, pag. 77-89
80
 • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXIX, nr. 1-2, 2010  
Borsecul. Studiu istorico-documentar, pag. 90-97
81
 • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXXI, nr. 1-2, 2015-2016  
  • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXXI, nr. 1-2, 2015-2016
  • intră pe volum
Schitul Buluc, comuna Jariștea, jud. Vrancea, pag. 23-29
82
 • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXXI, nr. 1-2, 2015-2016  
  • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXXI, nr. 1-2, 2015-2016
  • intră pe volum
Ansamblul capelei catolice din Brașov, pag. 30-37
83
 • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXXI, nr. 1-2, 2015-2016  
  • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXXI, nr. 1-2, 2015-2016
  • intră pe volum
O casă monument istoric din Cetatea Brașovului Poarta Schei (Waisenhausgasse) Nr. 6, pag. 38-49
84
 • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXXI, nr. 1-2, 2015-2016  
  • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXXI, nr. 1-2, 2015-2016
  • intră pe volum
Conacul conților de Roma din comuna Viziru, jud. Brăila, pag. 50-58
85
 • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXXI, nr. 1-2, 2015-2016  
  • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXXI, nr. 1-2, 2015-2016
  • intră pe volum
Conacul Rosetti Balș din Pribești, jud. Vaslui, pag. 59-77
86
 • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXXI, nr. 1-2, 2015-2016  
  • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXXI, nr. 1-2, 2015-2016
  • intră pe volum
Patrimoniul vizibil este invizibil. Zona minieră Brad, Țara Zarandului, pag. 78-98
S-au listat 36 de articole din totalul de 86 corespunzătoare