Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 2 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Secțiunea Autori
1
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Serie nouă, 2017  
Re/Înființarea DM(AS)I. Un gest prematur în istoria protecției monumentelor istorice, pag. 16-21 Dosar tematic
2
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Serie nouă, 2017  
Arhitect Rodica Mănciulescu - 100 de ani de la naștere, pag. 138-147 Portret
S-au listat 2 articole corespunzătoare