Fișă de articol.

Image Alt

Despre grădini şi parcuri de patrimoniu din România Observaţii, statistici şi terminologie de specialitate./ Heritage parks and gardens of Romania Considerations, statistics and terminology

Autori
Secţiunea
Descriptori
Excerpt În Lista Monumentelor Istorice din România au fost nominalizate până în anul 2015 un număr de 158 de parcuri şi grădini de patrimoniu. Acestea reprezintă 0,52% din imobilele clasate până la acel moment şi deşi ponderea lor este una redusă în comparaţie cu alte tipuri de imobile de patrimoniu, în Lista Monumentelor Istorice se pot regăsi numeroase greşeli, informaţii incomplete şi inconsistenţe în utilizarea unor termeni folosiţi pentru a descrie mai multe tipuri de grădini. Mai mult, o serie de obiective de patrimoniu peisager de importanţă locală sau chiar naţională
nu au făcut încă subiectul unor dosare de clasare, deşi rolul lor în istoria locală sau chiar în cea naţională este vădit. În acest sens, prezenta lucrare urmăreşte să prezinte o statistică a monumentelor istorice de tip parc-grădină de patrimoniu din România, să dezbată aspecte privitoare la terminologia de specialitate folosită în
cazul acestora şi să discute aspecte ce ţin de probleme şi inconsecvenţe apărute în Listă, precum şi să sublinieze necesitatea clasării unor alte obiective de patrimoniu peisager care nu sunt astăzi regăsite în lista patrimoniului imobil
naţional.
Paginaţia |<    <<  182-187   >>    >|
Descarcă fişierul
Titlul volumului de apariție
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI; anul 2019–2022; seria nouă
    • Revista Monumentelor Istorice: RMI; anul 2019–2022; seria nouă
    • Intră pe volum